WIEKE HESP
Crossmedia Design 

Geïntrigeerd door de omgeving ontdek ik onderwerpen die menselijk zijn. Als maker onderzoek ik ontastbare vraagstukken door te analyseren. Ik construeer, deconstrueer en definieer. Uitingsvormen komen voort uit mijn vertalingen.
Het ondefinieerbare maak ik tastbaar.

Tussenruimte 
De interactie van persoonlijke witruimte 

Ruimte ontstaat door grenzen; een begin en een eind. Tussenruimte is iets dat ontstaat tussen personen. Tussenruimtes zijn eerder organisch dan statisch. De ruimte die je als persoon nodig hebt, de ruimte die een ander inneemt en de ruimte die er daadwerkelijk is; zijn continu in beweging. De behoeftes veranderen door de wisselwerking continu. 

De tussenruimtes die ik vastleg kunnen over fysiek contact gaan, over een gesprek of over mensen die zich bewust zijn van een ander in de omgeving. De vrijheid tot interpretatie staat in mijn werk centraal. Ieder persoon heeft een eigen visie. De vraag is: “Hoe bewust zijn we van het belang van deze tussenruimte en de verhoudingen die ontstaan tussen mensen?”. Juist door te spelen met de antwoorden en reacties van mensen ontstaan nieuwe vragen en stellingen. Er vormt zich een dialoog. In dit werk probeer ik het ontastbare tastbaar te maken.