THIJS SEGERS
Fine Art PaintingĀ 

Mijn schilderijen gaan over het onderweg zijn, over tijd en plek. De leegte en tijdloosheid van die plekken. Plekken waar je aan voorbij lijkt te rijden, het onderweg zijn als vergankelijkheid. Je zult de plekken nooit meer zien, vangt er een glimp van op maar je zult ze niet kunnen vangen. Plekken zijn rare dingen, mysterieus, ze waren er lang voordat jij er aan voorbij kwam en zullen er nog zijn lang nadat jij niet meer bent. Die verwaarlozing van herinneringen, de onverschilligheid van plekken, dat fascineert mij. De plek is altijd de hoofdpersoon in mijn schilderijen. Figuren zul je niet kunnen aankijken, de mens verklaar ik dood, ze dienen enkel als anonieme schakel tussen ons en de plek. Planten of lijken van dieren hebben vaak meer menselijkheid in zich dan de anonieme gedaantes die opdoemen uit de droge leegte. Het gevoel van eenzaamheid – en de acceptatie daarvan – samen met de oerbeweging van het schilderen zijn de enige menselijke aspecten in de schilderijen. De plekken in de werken overstijgen hun oorsprong, de handeling van het schilderen is de betovering van het alledaagse.