THIJS ROSMAN
Crossmedia Design 

Shining the spotlight on concept-making.
Shaping ideas through motion and emotion.
Formulating rational yet playful translations.
Letting them take center stage.

Plunging the audience into fragments of realities.
Letting them experience stories that need to be told.

Reverie
Een collectie portalen die binnenwerelden en buitenwerelden visualiseren. Een doorgaand onderzoek waarin de tijd steeds even wordt stilgezet om na te denken over mezelf (jezelf) en mijn (jouw) plaats in de wereld.
 
Wat valt binnen aan buiten op?
Hoe verhouden de twee zich tot elkaar?