NICKY GOLDSTEEN
Fine Art Painting 

Het landschap is mijn oer-thema. Niet het fysiek waarneembare landschap, maar het landschap van de geest; het mythische landschap. Mythes zijn verhalen over de goden en de werking van de wereld, het gewoel der dingen, spelingen van het Lot. In mijn werk kan ik me vrijelijk uiten: een gekruisigd zwijn, een dansende koe, de lucht wat enkel een veeg is. Vooraleerst zet ik vaak een lichtbron op en werk daar omheen in grote vlakken. Naarmate het schilderen vordert, raakt het steeds meer gefragmenteerd. Maar altijd zijn alle losse identiteiten in het werk een deel in het geheel, het geheel blijft de aandacht behouden. Figuren in het werk zullen nooit écht de hoofdrol krijgen, want het zijn vlekken tussen de vlekken. Ik werk met pure intuïtie en de gebaren die ik maak zijn als een zucht wind, een omgeploegd stuk aarde of een verbasterde herinnering.