MUPI ROUTE

Een route met werk van alle afstudeerders van AKI ArtEZ 2023 is van maandag 26 juni t/m zondag 9 juli te zien in Enschede.

Van elke afstudeerder van de Enschedese academie is een foto van werk geselecteerd en afgedrukt op Mupi-formaat (118,5 x 175 cm). Op de B-kant van de Enschedese publexborden kan het publiek op elk gewenst moment (want 24 uur per dag te zien), in een route door de openbare ruimte, kennis maken met het werk van de nieuwste generatie kunstenaars en ontwerpers.

Het Mupi-project dankt haar naam aan de voor het project gebruikte publiciteitsdragers, de Mupi’s; ´Mobilier urban pour publicite et information`. Die dragers zelf zijn in Enschede inmiddels officieel omgedoopt tot J.C. Decaux-publiciteitsborden, maar de reeds ingeburgerde en gebruiksvriendelijker naam ‘Mupi’ is voor het AKI kunstproject blijven bestaan. Het project loopt al sinds 1993 en is langzamerhand een traditie die symbool staat voor de relatie tussen AKI ArtEZ en de Gemeente Enschede. 

A route with works from all AKI ArtEZ graduates 2023 can be seen in Enschede from Monday 26 June to Sunday 9 July. 

A photo of work of each graduate of the AKI is selected and printed in mupi format (118.5 x 175 cm). On the B-side of the Enschede publex signs, the public can become acquainted with the work of the latest generation of artists and designers at any time (because it can be seen 24 hours a day), in a route through the public space.

The Mupi project owes its name to the publicity media used for the project, the Mupis; ‘Mobile urban pour publicity et information’. Those carriers have now been officially renamed J.C. Decaux publicity boards, but the established and more user-friendly name ‘Mupi’ has remained for the AKI art project. The project is running since 1993 and has gradually become a tradition that symbolizes the relationship between AKI ArtEZ and the Municipality of Enschede.