LUUK WILLEMEN
Fine Art Painting 

Als kunstenaar vind ik het erg belangrijk om de toeschouwer een ervaring te bieden. Een moment waarin de comfortabele bubbel doorbroken wordt en vragen of emoties de overhand nemen. In tijden waarin de wereld in snel denderende tred langs ons heen walst poog ik tot bewustwording van het moment waarin we zijn.

Mijn grootste fascinaties hebben betrekking tot de openbare ruimte en de maatschappij die zich hier binnen beweegt. Doorleefde plekken zoals verweerde en bespoten muren zijn een afspiegeling van de geschiedenis die ze met zich meedragen. De sporen van vergane tijd omgezet in hetgeen we nu kunnen aanschouwen. Het zelfde verhaal kan ook worden verteld door de rimpels in het gezicht van een persoon op leeftijd. De half jaar durende reis die ik in 2018-2019 door China maakte is van grote invloed gebleken. Door observaties en documentaties te analyseren heeft zich een vruchtbare bodem gevormd om een werk tot stand te brengen. Met het omzetten van de ervaringen in veelal grote schilderijen en (geschilderde) installaties probeer ik de verf onderdeel te maken van de realiteit waarin we ons bevinden. In een poging om het kader van het canvas te doorbreken ben ik niet bang het materiaal te bevragen en mijn gereedschap te verloochenen. De nieuwe inzichten binnen het proces bieden motivatie om nog dieper te duiken in het onbekende en vol goede moed het avontuur van het autonoom kunstenaarschap aan te gaan.