LEANDER BRINKS
Crossmedia Design 

‘In our head’ is een visueel onderzoek naar de symboliek van religie. Hoe verhoudt religie zich in een wereld waarin grote merken steeds meer ruimte innemen? 

Met deze vraag speelt de gedachte mee dat werkelijkheid niet altijd een vast gegeven is. Of het lijkt wel zo te zijn in de menselijke geest. Wat we geloven is tot op zekere hoogte gebaseerd op wat we waarnemen. En wat we waarnemen wordt soms ook bepaald door wat we geloven. 

Als religie en merkbeleving constructies zijn die zich in ons hoofd afspelen, geven de beelden die grote merken op ons projecteren dan meer betekenis dan de verhalen uit de traditionele religie?