KIM JANSEN
Crossmedia Design 

Kim: open betrokkenheid, sterke analyse, krachtige eenvoud, aandachtige ordening, vrolijke controle, gerichte antwoorden, veelzijdige verbinding, heldere conclusies, overtuigende ontwerpen: Jansen

Geur bespeelt, verrast, vormt me. Geur heeft een directe connectie met mijn beleving. Geur geeft kleur aan herinnering, verbeelding, gevoel. Geur heeft een grote invloed op mijn ervaring. Geur is er altijd. Geur is ongrijpbaar. Geur heeft mij gegrepen. Hoe vang je geur in beeld en taal?

Zie ook mijn video’s: Geurherinnering 1, Geurherinnering 2, Geurherinnering 3, Geurherinnering 4