Introduction
AKI Academy of Art & Design  

Voorwoord / Era

“Art is the highest form of hope”

Gerhard Richter, artist

Met trots presenteren we in dit jaarboek 2023 het werk van de AKI afstudeerders in de drie studierichtingen: Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image. Ook dit jaar betreft het werk van jongeren die een belangrijke periode van hun (artistieke) ontwikkeling doormaakten in een roerend en uitdagend tijdperk.
We leven in een wereld die verdeeld is tussen technologisch optimisme – dat belooft dat het menselijk lichaam eindeloos kan worden geperfectioneerd door middel van wetenschap – en de angst voor een volledige overname door machines via automatisering en kunstmatige intelligentie. Deze kloof is de laatste jaren in een rap tempo groter geworden: het uitbreken van de pandemie, de invloed van technologie, de toenemende sociale spanningen en de dreiging van een milieuramp herinneren ons er elke dag aan dat we als sterfelijke lichamen noch onoverwinnelijk noch zelfvoorzienend zijn, maar eerder onderdeel van een symbiotisch web, waarin we tot elkaar en onze planeet veroordeeld zijn” – aldus Cecilia Alemani, Biennale Arte 2022.

In deze context zijn onze alumni tijdens hun studie zowel in hun persoonlijke als in hun artistieke ontwikkeling flink uitgedaagd om te onderzoeken hoe zij zich als individu verhouden tot en actief deelnemer kunnen zijn aan onze gezamenlijke toekomst, om daarbij hun creatieve stem gebruiken en tot nadenken te stemmen, de dialoog op gang te brengen en verandering te inspireren. Hun werk overstijgt dan ook louter esthetiek; het nodigt de kijker uit om na te denken over de complexe vragen van onze steeds verder evoluerende wereld.

We hopen dat dit jaarboek maakt dat je je laat prikkelen, uitdagen en inspireren door het kunstenaarschap van onze alumni. Maar vooral ook: dat je ervan geniet!

Nicoline Loeper,

Directeur AKI Academy of Art & Design

ArtEZ University of the Arts

Preface / Era

“Art is the highest form of hope”

Gerhard Richter, artist

We proudly present the work of AKI graduates in this yearbook 2023 from the three courses: Crossmedia Design, Fine Art and Moving Image. This year again it covers the work of young people who went through an important period of their (artistic) development during a stirring and challenging era.
We live in a world divided between technological optimism – which promises that the human body can be endlessly perfected through science – and the fear of complete takeover by machines through automation and artificial intelligence. This gap has rapidly widened in recent years: pandemic outbreaks, the influence of technology, increasing social tensions and the threat of an environmental catastrophe remind us every day that as mortal bodies we are neither invincible nor self-sufficient, but rather part of a symbiotic web, in which we are condemned to each other and our planet.” – Cecilia Alemani, Biennale Arte 2022.

In this context, during their studies our alumni have been considerably challenged both in their personal and artistic development; to explore how they as individuals relate to and can be active participants in our common future, using their creative voices and provoking thought, initiating dialogue and inspiring change. As such, their work transcends mere aesthetics; it invites the viewer to consider the complex questions of our ever-evolving world.

We hope this yearbook makes you feel stimulated, challenged and inspired by the artistry of our alumni. But most of all: that you enjoy it!

Nicoline Loeper,

Director AKI Academy of Art & Design

ArtEZ University of the Arts

Introduction
AKI Academy of Art & Design  

“Art is the highest form of hope”

Gerhard Richter, artist

Met trots presenteren we in dit jaarboek 2023 het werk van de AKI afstudeerders in de drie studierichtingen: Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image. Ook dit jaar betreft het werk van jongeren die een belangrijke periode van hun (artistieke) ontwikkeling doormaakten in een roerend en uitdagend tijdperk.

We leven in een wereld die verdeeld is tussen technologisch optimisme – dat belooft dat het menselijk lichaam eindeloos kan worden geperfectioneerd door middel van wetenschap – en de angst voor een volledige overname door machines via automatisering en kunstmatige intelligentie. Deze kloof is de laatste jaren in een rap tempo groter geworden: het uitbreken van de pandemie, de invloed van technologie, de toenemende sociale spanningen en de dreiging van een milieuramp herinneren ons er elke dag aan dat we als sterfelijke lichamen noch onoverwinnelijk noch zelfvoorzienend zijn, maar eerder onderdeel van een symbiotisch web, waarin we tot elkaar en onze planeet veroordeeld zijn.” aldus Cecilia Alemani, Biennale Arte 2022.

In deze context zijn onze alumni tijdens hun studie zowel in hun persoonlijke als in hun artistieke ontwikkeling flink uitgedaagd om te onderzoeken hoe zij zich als individu verhouden tot en actief deelnemer kunnen zijn aan onze gezamenlijke toekomst, om daarbij hun creatieve stem gebruiken en tot nadenken te stemmen, de dialoog op gang te brengen en verandering te inspireren. Hun werk overstijgt dan ook louter esthetiek; het nodigt de kijker uit om na te denken over de complexe vragen van onze steeds verder evoluerende wereld.

We hopen dat dit jaarboek maakt dat je je laat prikkelen, uitdagen en inspireren door het kunstenaarschap van onze alumni. Maar vooral ook: dat je ervan geniet!

Nicoline Loeper,

Directeur AKI Academy of Art & Design

ArtEZ University of the Arts

Preface / Era

“Art is the highest form of hope”

Gerhard Richter, artist

We proudly present the work of AKI graduates in this yearbook 2023 from the three courses: Crossmedia Design, Fine Art and Moving Image. This year again it covers the work of young people who went through an important period of their (artistic) development during a stirring and challenging era.

“We live in a world divided between technological optimism – which promises that the human body can be endlessly perfected through science – and the fear of complete takeover by machines through automation and artificial intelligence. This gap has rapidly widened in recent years: pandemic outbreaks, the influence of technology, increasing social tensions and the threat of an environmental catastrophe remind us every day that as mortal bodies we are neither invincible nor self-sufficient, but rather part of a symbiotic web, in which we are condemned to each other and our planet.” – Cecilia Alemani, Biennale Arte 2022.

In this context, during their studies our alumni have been considerably challenged both in their personal and artistic development; to explore how they as individuals relate to and can be active participants in our common future, using their creative voices and provoking thought, initiating dialogue and inspiring change. As such, their work transcends mere aesthetics; it invites the viewer to consider the complex questions of our ever-evolving world.

We hope this yearbook makes you feel stimulated, challenged and inspired by the artistry of our alumni. But most of all: that you enjoy it!

Nicoline Loeper,

Director AKI Academy of Art & Design

ArtEZ University of the Arts