Introduction
AKI Academy of Art & Design  

Voorwoord / Era

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.” Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid Transities

Met grote trots presenteren wij in dit jaarboek 2022 de kwaliteit van de AKI afstudeerders in de drie studierichtingen: Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image. Echter, de artistieke ontwikkeling van onze alumni heeft in een zeer uitdagende periode plaatsgevonden, een periode van voorheen ondenkbare veranderingen.  

Vóór deze periode waren de mondiale ontwikkelingen grotendeels voorspelbaar, konden we in Europa terugkijken op drie generaties vrede en bestond er slechts een theoretische definitie van een pandemie. Dit is nu geheel anders.  

Waar de artistieke en creatieve kracht van kunstenaars en ontwerpers vanuit talent, passie, noodzaak en geweten ontstaat, beïnvloeden nu onvoorspelbare factoren het werk. Dit vereist flexibiliteit, veerkracht en de bereidheid om zichzelf steeds opnieuw te definiëren – kwaliteiten die deze alumni tijdens hun studie meer dan overtuigend hebben aangetoond. 

In een wereld die voortdurend om nieuwe duiding vraagt moeten zij hun eigen ambities en visie realiseren; strategieën en verbeeldingskracht ontwikkelen voor urgente vraagstukken en nieuwe posities vinden in de transformatie van het ecosysteem. Als geen ander zijn zij toegerust voor de omgang met de steeds wisselende scenario’s van deze nieuwe era.
 

Ina Bode, hoofd Crossmedia Design & Elodie Hiryczuk, Hoofd Moving Image

Preface / Era

“We are living not in an era of change but in a change of era.”
– Jan Rotmans, Professor of transition management

In this yearbook 2022 we proudly present the quality of the AKI graduates in the three fields of study: Crossmedia Design, Fine Art, and Moving Image. However, the artistic development of our alumni has taken place in a very challenging period, a period of previously unimaginable changes.

Before this period, global developments were largely predictable, we could look back on three generations of peace in Europe and there was only a theoretical definition of a pandemic. This is now completely different.

Whereas the artistic and creative power of artists and designers arises from talent, passion, urgency and responsibility, now unpredictable factors influence the work. This requires flexibility, resilience, and a willingness to redefine oneself again and again – qualities that these alumni have more than convincingly demonstrated during their studies.

In a world that constantly demands new interpretation, they need to realize their own ambitions and vision; develop strategies and use their imagination for urgent issues and find new positions in the transformation of the ecosystem. Like no other, they are equipped to deal with the everchanging scenarios of this new era.

Ina Bode, Head Crossmedia Design & Elodie Hiryczuk, Head Moving Image

Introduction
AKI Academy of Art & Design  

Voorwoord / Era

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.”
Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid Transities

Met grote trots presenteren wij in dit jaarboek 2022 de kwaliteit van de AKI afstudeerders in de drie studierichtingen: Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image. Echter, de artistieke ontwikkeling van onze alumni heeft in een zeer uitdagende periode plaatsgevonden, een periode van voorheen ondenkbare veranderingen.  

Vóór deze periode waren de mondiale ontwikkelingen grotendeels voorspelbaar, konden we in Europa terugkijken op drie generaties vrede en bestond er slechts een theoretische definitie van een pandemie. Dit is nu geheel anders.  

Waar de artistieke en creatieve kracht van kunstenaars en ontwerpers vanuit talent, passie, noodzaak en geweten ontstaat, beïnvloeden nu onvoorspelbare factoren het werk. Dit vereist flexibiliteit, veerkracht en de bereidheid om zichzelf steeds opnieuw te definiëren – kwaliteiten die deze alumni tijdens hun studie meer dan overtuigend hebben aangetoond. 

In een wereld die voortdurend om nieuwe duiding vraagt moeten zij hun eigen ambities en visie realiseren; strategieën en verbeeldingskracht ontwikkelen voor urgente vraagstukken en nieuwe posities vinden in de transformatie van het ecosysteem. Als geen ander zijn zij toegerust voor de omgang met de steeds wisselende scenario’s van deze nieuwe era.
 

Ina Bode, hoofd Crossmedia Design & Elodie Hiryczuk, Hoofd Moving Image

Preface / Era

“We are living not in an era of change but in a change of era.”
– Jan Rotmans, Professor of transition management

In this yearbook 2022 we proudly present the quality of the AKI graduates in the three fields of study: Crossmedia Design, Fine Art, and Moving Image. However, the artistic development of our alumni has taken place in a very challenging period, a period of previously unimaginable changes.

Before this period, global developments were largely predictable, we could look back on three generations of peace in Europe and there was only a theoretical definition of a pandemic. This is now completely different.

Whereas the artistic and creative power of artists and designers arises from talent, passion, urgency and responsibility, now unpredictable factors influence the work. This requires flexibility, resilience, and a willingness to redefine oneself again and again – qualities that these alumni have more than convincingly demonstrated during their studies.

In a world that constantly demands new interpretation, they need to realize their own ambitions and vision; develop strategies and use their imagination for urgent issues and find new positions in the transformation of the ecosystem. Like no other, they are equipped to deal with the everchanging scenarios of this new era.

Ina Bode, Head Crossmedia Design & Elodie Hiryczuk, Head Moving Image