ELIANNE SCHOTANUS
Crossmedia Design 

Op Instagram, mijn digitale expositieplatform, deel ik ritmische oefeningen die ik in het kader van mijn eindexamen aan de AKI Hogeschool voor de Kunsten heb gedaan. Deze oefeningen in ritme zijn van ‘nu’, de tijd waarin ritme zo belangrijk is. Ritme is voor mij niet eentonig en saai, het brengt comfort en balans doordat er variatie in herhaling plaatsvindt. Ritme is te vergelijken met het leven: speels en onaf. Deze oefeningen zijn ontstaan vanuit mijn fascinaties. Ze zijn uitgevoerd in het huis waarin ik tijdens mijn eindexamen in ‘thuisisolatie’ zat.